Spawanie elektryczne

 

Spawanie elektryczne obejmuje różnorodne techniki łączenia metalowych elementów za pomocą prądu elektrycznego. Oto kilka głównych rodzajów spawania elektrycznego:

 1. Spawanie łukiem elektrycznym (SMAW):
  Spawanie łukiem elektrycznym, znane również jako spawanie elektrodami otulonymi, jest jedną z najpopularniejszych metod spawania. Proces ten polega na tworzeniu łuku elektrycznego między elektrodą otuloną a spawanym materiałem. Elektroda stopniowo topi się, a jej powłoka tworzy opłaszczoną gazem atmosferycznym osłonę, chroniącą spoinę przed działaniem tlenu i innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Ta technika jest szeroko stosowana w różnych gałęziach przemysłu.
 2. Spawanie łukiem w osłonie gazu (GMAW):
  Spawanie łukiem w osłonie gazu, znane również jako spawanie MIG (Metal Inert Gas), to technika, w której łuk elektryczny jest utrzymywany między drutem elektrodoznawczym a spawanym materiałem. Do osłony łuku używa się gazu ochronnego, najczęściej argonu lub mieszanki argonu z dwutlenkiem węgla. Metoda ta jest szeroko stosowana do spawania stali, aluminium i ich stopów.
 3. Spawanie łukiem w osłonie proszkowej (SAW):
  Spawanie łukiem w osłonie proszkowej jest procesem, w którym elektroda drutowa, osłonięta warstwą proszku, jest zasilana przez prąd elektryczny, tworząc łuk elektryczny. Jednocześnie proszek otacza łuk i spawaną powierzchnię, tworząc osłonę gazową i dodatkową warstwę osłonową. Ta metoda jest używana głównie do spawania stali w przemyśle ciężkim.
 4. Spawanie plazmowe (PAW):
  Spawanie plazmowe jest zaawansowaną techniką, w której plazma, zjonizowany gaz, jest wykorzystywany do generowania i utrzymania łuku elektrycznego. Proces ten pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich temperatur, co umożliwia skuteczne i precyzyjne spawanie różnych metali, w tym aluminium, stali nierdzewnej i miedzi.
 5. Spawanie elektrooporowe (ESW):
  Spawanie elektrooporowe jest techniką łączenia elementów metalowych poprzez podgrzewanie i łączenie ich za pomocą oporu elektrycznego. W tej metodzie prąd elektryczny jest przeprowadzany przez stykające się elementy, generując ciepło i stopienie materiału, co prowadzi do ich łączenia. Spawanie elektrooporowe jest stosowane do łączenia blach i innych elementów o dużej powierzchni styku.
 6. Spawanie oporowe (RW):
  Spawanie oporowe jest techniką, w której prąd elektryczny przeprowadzany jest przez stykające się elementy, generując ciepło i powodując ich stopienie. Ta technika jest szeroko stosowana do spawania blach i elementów o prostych kształtach, takich jak druty, rury czy elementy konstrukcyjne. Spawanie oporowe może być realizowane jako spawanie punktowe, spawanie oporowe ciągłe lub spawanie oporowe z oporami wędrującymi.

Każda z tych technik spawania elektrycznego ma swoje zastosowanie i korzyści w zależności od rodzaju materiału, grubości elementów i wymagań dotyczących jakości spoiny. Wybór odpowiedniej metody spawania jest kluczowy dla osiągnięcia trwałego, mocnego i jakościowego połączenia metalowych elementów.

Źródła:

 1. Hicks J., Modern Welding Technology, 8th Edition, Pearson, 2018.
 2. Weman K., Welding Processes Handbook, CRC Press, 2012.
 3. American Welding Society (AWS) website: https://www.aws.org/weldingprocesses