norma 9606 1

Norma PN-EN ISO 9606-1:2019

norma 9606 2

Obecnie obowiązująca norma dotycząca szkolenia spawaczy w Polsce to norma PN-EN ISO 9606-1:2019 “Wykonywanie spawania – Metoda spawania w pełnym stopieniu, w tym wymagania spawania dla spawania stali nierdzewnych”. Jest to część normy międzynarodowej ISO 9606, która określa wymagania dotyczące kwalifikacji spawaczy.

Norma PN-EN ISO 9606-1:2019 dotyczy spawania metodą spawania w pełnym stopieniu, co oznacza, że materiał dodatkowy jest w pełni stopiony i wtopiony w spawaną powierzchnię. Dotyczy to różnych rodzajów stali, w tym stali nierdzewnych. Norma określa wymagania dotyczące kwalifikacji spawaczy, które muszą spełniać określa one kryteria, takie jak umiejętność kontrolowania procesu spawania, jakość spoiny i znajomość procedur spawalniczych.

Podstawowe elementy normy PN-EN ISO 9606-1:2019 obejmują:

  1. Zakres kwalifikacji: Norma określa rodzaj spawanych materiałów (np. stal nierdzewna), rodzaj procesu spawania (np. spawanie łukowe) oraz rodzaj i pozycję spawania (np. spawanie pionowe).
  2. Wymagania dotyczące umiejętności spawalniczych: Norma określa konkretne umiejętności i kryteria, które spawacz musi spełniać podczas kwalifikacji, takie jak kontrolowanie parametrów spawania, kontrola jakości spoiny i znajomość procedur spawalniczych.
  3. Procedura kwalifikacji: Norma opisuje procedurę kwalifikacji spawacza, która obejmuje testy praktyczne, badania laboratoryjne oraz ocenę umiejętności spawalniczych. Spawacz musi zdać te testy i spełnić określone wymagania, aby uzyskać kwalifikację.
  4. Certyfikacja i ważność kwalifikacji: Norma określa zasady certyfikacji i ważności kwalifikacji. Spawacze, którzy pomyślnie zdają testy i spełniają wymagania, otrzymują certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje. Certyfikat ma określony czas ważności i wymaga regularnej odnowy.

Ważne jest przestrzeganie normy PN-EN ISO 9606-1:2019, aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo spawania oraz umożliwić porównywalność kwalifikacji spawaczy na poziomie międzynarodowym. Przedsiębiorstwa i instytucje szkoleniowe odpowiedzialne za szkolenie spawaczy powinny dostosować swoje programy szkoleniowe do wymogów tej normy.

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9606-1-2017-10p.html