normy spawalnicze 1

Normy i standardy spawalnicze

W Polsce obowiązują normy spawalnicze, które zostały opracowane i są stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i trwałości spawanych konstrukcji. Oto kilka najważniejszych norm spawalniczych obowiązujących w Polsce:

  1. PN-EN ISO 3834: Jest to norma dotycząca zarządzania jakością spawania. Określa ona wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w procesach spawania i jest stosowana w celu zapewnienia jakości spawanych konstrukcji.
  2. PN-EN ISO 14731: Norma ta dotyczy zarządzania spawaniem. Określa ona wymagania dotyczące kwalifikacji i obowiązków personelu odpowiedzialnego za procesy spawalnicze, włączając w to inspektorów spawalniczych.
  3. PN-EN ISO 9606: Jest to norma określająca kwalifikacje spawaczy metodą badania próbek spawanych. Norma ta obejmuje różne procesy spawania i materiały, a także określa wymagania dotyczące umiejętności spawacza i przeprowadzania badań spoin.
  4. PN-EN ISO 15614: Jest to norma dotycząca kwalifikacji spawania. Określa ona procedury badania próbek spawanych w celu potwierdzenia zdolności spawalniczej materiałów i procesów spawania. Norma ta obejmuje różne kombinacje materiałów, rodzajów spoin i procesów spawania.
  5. PN-EN ISO 5817: Norma ta określa klasy jakości spoin spawanych. Dzieli ona spoiny na różne klasy w zależności od akceptowalnych defektów, takich jak pory, wtrącenia czy nierówności.
  6. PN-EN 1090: Jest to norma dotycząca wykonawstwa konstrukcji stalowych i aluminiowych. Określa ona wymagania dotyczące produkcji, montażu i kontroli jakości dla konstrukcji stalowych i aluminiowych, włączając w to spawanie.

Warto zaznaczyć, że powyższe to tylko kilka przykładów norm spawalniczych obowiązujących w Polsce. Istnieje wiele innych norm i przepisów, które mogą mieć zastosowanie w zależności od konkretnego przypadku spawania i rodzaju konstrukcji. W praktyce, dla zapewnienia zgodności z normami spawalniczymi, ważne jest konsultowanie się z odpowiednimi instytucjami lub ekspertami w dziedzinie spawalnictwa.

Polecane linki:

https://www.bu.uni.wroc.pl/~krzysiek/pkn/normy.php?l=pl&d=25.160

https://is.gliwice.pl/informacja-normalizacyjna-w-spawalnictwie

https://sklep.pkn.pl/