Spawanie łukiem w osłonie gazu

 

Następną metodą spawania, którą opiszę, jest spawanie łukiem w osłonie gazu (Gas Metal Arc Welding, GMAW), znane również jako spawanie MIG (Metal Inert Gas) lub MAG (Metal Active Gas). Jest to popularna i wszechstronna technika spawania, która wykorzystuje łuk elektryczny i gaz ochronny do łączenia metalowych elementów.

Oto ogólny opis procesu spawania łukiem w osłonie gazu:

  1. Przygotowanie spawanego materiału: Jak w przypadku innych metod spawania, należy odpowiednio przygotować powierzchnie spawanego materiału. Usuwa się zanieczyszczenia, tłuszcze, farbę lub rdzę, aby zapewnić czystą i dobrze przygotowaną powierzchnię spawania.

  2. Wybór gazu ochronnego: W spawaniu łukiem w osłonie gazu, stosuje się gaz ochronny, który ma za zadanie zabezpieczyć spoinę przed wpływem atmosferycznego tlenu i innych zanieczyszczeń. Najczęściej używane gazy to argon lub mieszanka argonu z dwutlenkiem węgla. Wybór odpowiedniego gazu zależy od rodzaju metalu, rodzaju spoiny i innych czynników.

  3. Wybór drutu elektrodoznawczego: Do spawania łukiem w osłonie gazu stosuje się drut elektrodoznawczy, który pełni rolę zarówno podawania prądu, jak i dostarczania materiału do spoiny. Wybór odpowiedniego drutu zależy od rodzaju metalu, grubości materiału, rodzaju spoiny i innych czynników.

  4. Ustalenie parametrów spawania: Należy ustalić odpowiednie parametry spawania, takie jak prąd spawania, napięcie, prędkość podawania drutu i prędkość spawania. Te parametry są zależne od grubości materiału, rodzaju drutu elektrodoznawczego, rodzaju gazu ochronnego i innych czynników.

  5. Zapalenie łuku: Po przygotowaniu materiału i ustaleniu parametrów, łuk elektryczny jest zapalany poprzez zbliżenie drutu elektrodoznawczego do spawanego materiału i odpowiednie pochylenie drutu. Zapalenie łuku odbywa się automatycznie, dzięki obecności prądu spawania.

  6. Spawanie: Główny etap spawania polega na przesuwaniu drutu elektrodoznawczego wzdłuż spoiny, jednocześnie utrzymując odpowiednią odległość między drutem a spawanym materiałem. Drut stopiony jest dostarczany do spoiny, tworząc stopione połączenie między elementami. Gaz ochronny otacza spoinę, chroniąc ją przed reakcją z atmosferycznym tlenem.

  7. Zakończenie spawania: Po ukończeniu spawania, łuk jest zgaszany poprzez oddalenie drutu elektrodoznawczego od spawanego materiału. Należy odczekać, aż spoina ostygnie, a następnie można przystąpić do dalszej obróbki, takiej jak szlifowanie lub polerowanie spoiny.

Spawanie łukiem w osłonie gazu jest powszechnie stosowane w przemyśle, w tym w produkcji samochodów, maszyn, konstrukcji metalowych, a także w warsztatach naprawczych. Ta metoda cechuje się wysoką produktywnością, dobrym wyglądem spoiny i możliwością spawania różnych rodzajów metali.

Źródła:

  1. Hicks J., Modern Welding Technology, 8th Edition, Pearson, 2018.
  2. American Welding Society (AWS) website: https://www.aws.org/